İletişim Formu

Yenilenebilir Enerji Sektörü

Yenilenebilir Enerji Sektörü
        Yenilenebilir enerji sektörü, son yıllarda küresel enerji piyasasında çok büyük değişiklikler yapan olağanüstü bir büyümeye tanık oldu. Dünya her geçen gün geleneksel fosil yakıtlardan daha da uzaklaşıp alternatif kaynaklara yönelmeye başlamışken ben de konuyla alakalı bir şeyler yazmak istedim ve bu yazıyı kaleme aldım. Bu yazıda kısaca;
  1. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  2. Yenilenebilir Enerji Sektörü
  3. Amerikan Yenilenebilir Enerji Şirketleri
    konularına değindikten sonra bu yazının esas konusu olan Clearway Energy, Inc. (hisse işlem kodu CWEN.A) şirketinden bahsetmek istiyorum. Dilerseniz başlayalım.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

    Rüzgar, güneş ışığı, jeotermal... gibi enerji kaynakları genel olarak yenilenebilir enerji kaynakları arasında gösterilmekle birlikte biyogaz ve denizlerden de (dalga kaynaklı) elektrik üretimi yapılabilmektedir. Bu kaynakların "yenilenebilir" olarak adlandırılmalarının sebebi ise fosil yakıtlar gibi bir sonlarının olmaması kendi kendilerini yenileyebilmeleridir.
    Dünyayı tehdit eden sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği gibi kavramların insanoğlunu farklı enerji kaynaklarına yönelik bir arayış içine sürüklemesiyle birlikte yenilenebilir enerji kaynakları büyük bir ilginin odak merkezi oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu derece yoğun ilgiye maruz kalmasındaki en büyük sebeplerden başında bu kaynakların işletilirken neredeyse hiç sera gazı emisyonu üretmemesidir. Rüzgar, güneş, hidroelektrik ve biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kendine has avantaj ve dezavantajları bulunmakla birlikte genel olarak bakıldığında bu enerji kaynaklarının olumsuz yönleri fosil yakıtların çevremize verdiği tahribatla karşılaştırıldığında neredeyse yok denilecek kadar azdır. Sonuç olarak daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabilmemiz için yenilenebilir enerjiyi eskisinden daha da fazla hayatımıza katmamız gerekiyor ki fosil yakıtlara olan bağımlılığımız azalsın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilelim. 
    Yenilenebilir enerji kaynaklarını kısaca tanıtacak olursak;

Güneş Enerjisi

    Güneş ışınlarından yayılan enerjiyi yakalayıp onu ısı, elektrik veya sıcak suya dönüştürerek elde edilen enerji türü genellikle güneş enerjisi olarak isimlendirilmektedir.

Rüzgar Enerjisi

    Rüzgarın türbinler tarafından yakalanıp elektrik enerjisine dönüştürüldüğü enerji üretim yöntemidir.

Hidroelektrik Enerjisi

    Basit bir şekilde açıklamak gerekirse hareket eden suyun elektrik türbinlerini çevirmesi ve bu sayede elektrik üretilmesine dayanan bir enerji kaynağıdır. Üretilen enerji suyun debisi, miktarı.. gibi değişkenlere bağlıdır.

Jeotermal Enerji

    Yerkabuğunun iç kısımlarındaki ısıdan faydalanarak elde edilen yenilenebilir bir enerji türüdür. Jeotermal enerji kullanılarak ısınma ve elektrik üretimi gibi temel ihtiyaçlar karşılanabilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Sektörü

    Sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan talebin artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji sektörü de büyük bir ivme kazandı. Öyle ki küresel çapta bakıldığında 2020 yılında 881,7 milyar dolar pazar değerine sahip olduğu belirtilen yenilenebilir enerji sektörünün 2030 yılına kadar 1977,6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor (kaynak). Bu durumun temel sebepleri arasında fosil yakıtlardan kaynaklanan çevresel kaygılar ve hızlı kentleşmenin başrolü oynadığı düşünülüyor ve ayrıca temiz enerjiye olan ihtiyacın hükümetlerin politikalarıyla da desteklenmesi sektörün daha uzunca bir süre kazandığı ivmeyi korumasına sebep olacak gibi görünüyor.
    Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamalarına göre 2025 yılına gelindiğinde dünya enerji üretiminin %35' lik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor olacak (kaynak) ve yine aynı rapora göre dünya elektrik ihtiyacının da 2025 yılına kadar yıllık %3 oranında artacağı belirtiliyor.
    Özetleyecek olarak yenilenebilir enerji sektörünün geleceği şimdilik parlak görünüyor. Sürdürülebilir enerjiye yönelik talebin artması, hızlı teknolojik gelişmeler ve hükümetlerin konuyla alakalı pozitif yaklaşımlarının sektörün gelişmesindeki ana unsurlar olduğu söylenebilir.

Amerikan Yenilenebilir Enerji Şirketleri

    ABD'de üretilen elektriğin %20'lik kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğini (kaynak) göz önünde bulundurursak sektörün ne denli geniş olduğunu tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Sektördeki bazı büyük şirketler ve tahmini piyasa değerleri (kaynak) şu şekilde;
  1. Nextera Energy (139,95 milyar dolar)
  2. First Solar (20,76 milyar dolar)
  3. Plug Power (6,94 milyar dolar)
  4. Nexttracker (6,47 milyar dolar)
  5. Brookfield Renewable Partners (17,78 milyar dolar)
     Görüldüğü üzere Amerikan yenilenebilir enerji şirketleri piyasa değeri bakımından oldukça büyük şirketler ve sektörün geleceğinin oldukça parlak olduğu yapılan çalışmalarla da ortaya koyuluyor. Öyle ki 2030 yılına gelindiğinde yenilenebilir enerjinin ABD'nin birincil elektrik kaynağı olacağı ve 2050 yılına gelindiğinde ise ABD'nin enerji ihtiyacının %42'lik kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacağı belirtiliyor (kaynak).
    Yazının buraya kadar olan kısmında yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji sektörü ve Amerikan yenilenebilir enerji şirketleri hakkında özet bilgi vermeye çalıştım. Yazının bundan sonraki kısmı Clearway Energy şirketi hakkında olacak.

Clearway Energy

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Clearway Energy, Inc.,. şirketi özellikle rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinin kurulması, işletilmesi ve enerji nakli gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Şirketin kurulu tesislerinin toplam kapasitesinin Mayıs 2023 tarihli sunumuna göre 8 gigawatt dan fazla olduğu görülüyor (detaylı bilgi için bkz.). Ayrıca şirkete ait yapım aşamasındaki projelerin listesine de buradan ulaşabilirsiniz.

Hisse Hakkında

    Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi hisse neredeyse Mayıs 2015 tarihindeki fiyatından işlem görüyor. Hisse şu anda 23,48 $.
Yenilenebilir Enerji Sektörü

Temettü Geçmişi

    2016 yılından beri yılda 4 defa temettü dağıtan şirketin en son 01.06.2023 tarihinde dağıttığı temettü miktarı hisse başına 0,3818$ olmuştur.
Temettü Geçmişi

Hisse Getiri Karşılaştırma

    Hissenin yaklaşık son 5 yıla ait getirisini diğer rakip hisselerle (benzer içeriğe sahip) karşılaştırdığımızda şu grafik karşımıza çıkıyor.
Yenilenebilir Enerji Sektörü
    Yenilenebilir enerji sektörünün dünyanın geleceği ve ekonomi açısından hayati bir öneme sahip olduğu bir gerçek, eğer sizler de bu sektöre yatırım yaparak kazanç sağlayabileceğinize inanıyorsanız mutlaka kendi araştırmanızı yapmalı ve ona göre karar vermelisiniz. Çok kısa bir şekilde yenilenebilir enerji sektörü ve bu sektörden bir şirket hakkında bilgi vermeye çalıştığım yazımı burada sonlandırıyorum. Sağlıcakla. 

Yorum Gönder